บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด


428/1 หมู่ที่ 1 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

428/1 หมู่ที่ 1 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0655559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นยู เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*