บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่ง-ขายปลีกเครื่องสำอาง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด


188/39 หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/39 หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0655559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี ไอ จี 999 (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*