บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรทุกประเภทรวมถึงสามารถจัดจำหน่ายในสินค้านั้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด


177 หมู่ที่ 3 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

177 หมู่ที่ 3 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0655559000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดูดี โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*