บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด"

บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด


335/18-19 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

335/18-19 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด

ได้แก่ 0655559000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอสเมอินเนเชอรอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*