บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด"

บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์การวางระบบเครือข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูประบบไอทีต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด


138/3 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

138/3 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0655559000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*