บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด"

บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องปิโตรเลียมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด


394 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

394 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด

ได้แก่ 0655559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กอบชัยปิโตรเลียม 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*