บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด"

บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด


111/143 หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/143 หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0655559000137
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รุ่งคุณเจริญทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*