บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด"

บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย รับจ้างผลิต ทำวิจัย รับเป็นที่ปรึกษา ด้านเวชสำอางค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด


99 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้องเลขที่ TA416 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้องเลขที่ TA416 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด

ได้แก่ 0655559000145
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีสเทิร์นเอสเซนส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*