บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด"

บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์ สิ่งพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด


262/24 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

262/24 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0655559000153
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คลิกดูดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*