บริษัท รถยนต์ดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รถยนต์ดี จำกัด"

บริษัท รถยนต์ดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รถยนต์ดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รถยนต์ดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รถยนต์ดี จำกัด


999/888 หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รถยนต์ดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/888 หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท รถยนต์ดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รถยนต์ดี จำกัด

ได้แก่ 0655559000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รถยนต์ดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รถยนต์ดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*