บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด"

บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด


138/19 หมู่ที่ 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

138/19 หมู่ที่ 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่บริษัท บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด

ได้แก่ 0655559000170
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดวานซ์ ออโต้เซลล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*