ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกสินค้าเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1


12/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1 ตั้งอยู่ที่

12/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1

ได้แก่ 0663558000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*