ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต


117/1 หมู่ที่ 5 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต ตั้งอยู่ที่

117/1 หมู่ที่ 5 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต

ได้แก่ 0663558000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยภาณุสิต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*