ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น


32 หมู่ที่ 1 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

32 หมู่ที่ 1 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0663558000085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์. เอ็น. คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*