ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเมล็ดพันธ์ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิด และน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร


31 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร ตั้งอยู่ที่

31 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร

ได้แก่ 0663558000093
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบ ธุรกิจเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*