ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์


2/260 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์ ตั้งอยู่ที่

2/260 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์

ได้แก่ 0663558000115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีการพิมพ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*