ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต


243/1 หมู่ที่ 1 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต ตั้งอยู่ที่

243/1 หมู่ที่ 1 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต

ได้แก่ 0663558000140
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกคอนกรีต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*