ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 750,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์


290 หมู่ที่ 8 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์ ตั้งอยู่ที่

290 หมู่ที่ 8 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์

ได้แก่ 0663559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*