ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย เหยื่อตกปลาปลอม อุปกรณ์ตกปลา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์


98 หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์ ตั้งอยู่ที่

98 หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์

ได้แก่ 0663559000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ ลัวร์ ฟร๊อก จั๊มพ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*