ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหยื่อตกปลาปลอม อุปกรณ์ตกปลา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง


98 หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง ตั้งอยู่ที่

98 หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง

ได้แก่ 0663559000089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟิชชิ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*