ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ


168 หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ ตั้งอยู่ที่

168 หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ

ได้แก่ 0663559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เบฟเวอเรจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*