บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด"

บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด


4/245 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/245 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

แผนที่บริษัท บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด

ได้แก่ 0665558000052
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินทร์ ช็อป ออล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*