บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องสำอาง เครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด


33/63-64 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/63-64 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

แผนที่บริษัท บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0665558000079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรียวครีม (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*