บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด"

บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด


22 หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 หมู่ที่ 14 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

แผนที่บริษัท บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด

ได้แก่ 0665559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงสว่างไฮเทค รุ่งเรือง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*