บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด"

บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด


35 หมู่ที่ 9 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด ตั้งอยู่ที่

35 หมู่ที่ 9 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220

แผนที่บริษัท บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด

ได้แก่ 0665559000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ข้าววชิร 16 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*