บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด"

บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีก ส่งเสื่้อผ้าเด็กทางอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด


33/47 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/47 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

แผนที่บริษัท บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด

ได้แก่ 0665559000048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิดดี้พลาซ่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*