บริษัท รักษิวรรณ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักษิวรรณ จำกัด"

บริษัท รักษิวรรณ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักษิวรรณ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักษิวรรณ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากเกษตรทุกชนิด อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักษิวรรณ จำกัด


45/2 หมู่ที่ 1 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักษิวรรณ จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/2 หมู่ที่ 1 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

แผนที่บริษัท บริษัท รักษิวรรณ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักษิวรรณ จำกัด

ได้แก่ 0665559000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักษิวรรณ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักษิวรรณ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*