บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด"

บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคท้ั้งปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด


9 หมู่ที่ 11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 หมู่ที่ 11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

แผนที่บริษัท บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด

ได้แก่ 0665559000064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองพวงพาณิชย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*