ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าในการจำหน่ายซิมโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ


111/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ ตั้งอยู่ที่

111/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ

ได้แก่ 0673558000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเวย์ คอนเนค ธุรกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*