ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืช และพืชผลทางเกษตรอื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร


100/1-2 หมู่ที่ 9 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร ตั้งอยู่ที่

100/1-2 หมู่ที่ 9 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร

ได้แก่ 0673558000042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีการเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*