ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืช และพืชผลทางเกษตรอื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร


69 หมู่ที่ 7 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร ตั้งอยู่ที่

69 หมู่ที่ 7 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร

ได้แก่ 0673558000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคินการเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*