ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่าย ยาสมุนไพร ยาแพทย์แผนไทย รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆที่ใช้รักษาโรค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ


333/1 หมู่ที่ 14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ ตั้งอยู่ที่

333/1 หมู่ที่ 14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ

ได้แก่ 0673558000131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์โอสถ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*