ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด การจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์


337/1-4 หมู่ที่ 11 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์ ตั้งอยู่ที่

337/1-4 หมู่ที่ 11 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์

ได้แก่ 0673559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พี ออลล์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*