ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร


68/1 หมู่ที่ 7 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร ตั้งอยู่ที่

68/1 หมู่ที่ 7 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร

ได้แก่ 0673559000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งถาวร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*