ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า


713 หมู่ที่ 4 ถนนชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า ตั้งอยู่ที่

713 หมู่ที่ 4 ถนนชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า

ได้แก่ 0673559000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมนูญ วิลล่า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*