ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช


99/9 หมู่ที่ 13 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช ตั้งอยู่ที่

99/9 หมู่ที่ 13 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัชเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช

ได้แก่ 0673559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน ณปภัช:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*