ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ


152 หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ ตั้งอยู่ที่

152 หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ

ได้แก่ 0673559000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยวัสดุ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*