ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง


333 หมู่ที่ 16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง ตั้งอยู่ที่

333 หมู่ที่ 16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรืองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง

ได้แก่ 0673559000119
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวเฉลิม รุ่งเรือง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*