ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888


264 หมู่ที่ 9 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888 ตั้งอยู่ที่

264 หมู่ที่ 9 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888

ได้แก่ 0673559000135
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอดบาดาล 888:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*