บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด"

บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย ปุ๋ย สารบำรุงพืช สารบำรุงดิน เมล็ดพันธุ์พืช ยาปรายศัตรูพืช อุปกรณ์ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด


165 หมู่ที่ 1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

165 หมู่ที่ 1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230

แผนที่บริษัท บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0675558000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงฟ้า เคมีเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*