บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด"

บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิต บ้านสำเร็จรูป บ้านน็อตดาวน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด


200/31 หมู่ที่ 8 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/31 หมู่ที่ 8 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

แผนที่บริษัท บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด

ได้แก่ 0675559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*