บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด"

บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด


363 หมู่ที่ 1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด ตั้งอยู่ที่

363 หมู่ที่ 1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210

แผนที่บริษัท บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด

ได้แก่ 0675559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสงรัก เอส.เค. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*