บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า จำนอง รับฝากและขายฝากาซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


188 หมู่ที่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

188 หมู่ที่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

แผนที่บริษัท บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0675559000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีดีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*