บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับแปลความหมาย และเอกสารทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด


277/4 หมู่ที่ 1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

277/4 หมู่ที่ 1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

แผนที่บริษัท บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0675559000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับบลิว.เค วีซ่า และ ทิกเก็ต เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*