บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด"

บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและรับติดตั้งจานดาวเทียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด


18/2 ถนนเทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/2 ถนนเทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด

ได้แก่ 0675559000064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*