บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด"

บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด


124/414-5 หมู่ที่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/414-5 หมู่ที่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

แผนที่บริษัท บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด

ได้แก่ 0675559000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทียนชัย ลิสซิ่ง 999 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*