บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด"

บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำบัญชี เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชีและบัญชีภาษีอากรให้บริการงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด


52/60 ถนนเทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/60 ถนนเทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

แผนที่บริษัท บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด

ได้แก่ 0675559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส ดี บาลานซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*