บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


202/4 ถนนพิทักษ์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

202/4 ถนนพิทักษ์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

แผนที่บริษัท บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0675559000099
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 85 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*