บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด"

บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด


137 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

137 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

แผนที่บริษัท บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด

ได้แก่ 0675559000102
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เขาค้อนิวฟอเรสต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*