บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด"

บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าผลิตภัณฑ์จากพืชผัก น้ำผลไม้ สมุนไพร น้ำผลไม้ปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง น้ำดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด


60/8 หมู่ที่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/8 หมู่ที่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

แผนที่บริษัท บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด

ได้แก่ 0675559000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ก้าวหน้าญ่าณาง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*